• McUser

Drets d'autor


Drets d'autor

Materials publicats

En principi, qualsevol material publicat en aquesta pàgina està protegida per una Llicència de Creative Commons, excepte aquells que indiquen el contrari.

Creative Commons License


Reconeixements

Apple i Macintosh son marques enregistrades per Apple, Inc.

Altres noms son marques enregistrades per els seus respectius propietaris


Condicions d'ús

Logotips

L'ús de logotips d'esta pàgina està restringit a proporcionar enllaços a les pàgines oficials de la institució i en cap cas podrà utilitzar-se de forma ambigua o enganyosa respecte de l'autoria de la pàgina.

Qualsevol altre us no previst ací caldrà estar prèviament autoritzat per escrit per part de la Universitat de València, reservant-se esta les mesures legals que per l'incompliment d'este requisit li puguen correspondre.

Adreces de correu

Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquestes pagines amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives. El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.

Agència Espanyola de Protecció de Dades RedIRIS: Sobre l'abús en el servei de correu electrònic