• McUser

Informació general


Introducció

Aquesta pàgina te la intenció de servir de lloc de trobada per als usuaris de Mac de la Universitat de València, i també d'aquells que s'ho estiguen plantejant, oferint tant informació general com particular per al us dins de l'entorn universitari de les ferramentes que es disposa per al Mac.

Base de coneixement

Per tal de mantindre un lloc centralitzat d'informacions útils per al us i configuració dels Macs, es van recopilant en una Base de coneixement aquells temes que més es consulten de forma pareguda a una secció de FAQ o de preguntes freqüents.

Llista de correu

Per tal de mantindre informats a tots els usuaris que ho desitgen així com per facilitar el contacte i la consulta oberta de dubtes s'ha creat una llista de correu, a més dels diferents espais amb informació que aniran recopilant aquells temes que més inquietud produesquen.

Documentació

També hem preparat una sèrie d'enllaços externs on trobar informació addicional.