• McUser

Videotutorials


Introducció

L'ús de noves tecnologies en la docència ens va a permetre interactuar de forma directa o diferida amb l'alumnat de manera que l'alumne puga treballar de forma més o menys guiada amb determinats continguts preparats amb aquest objectiu.

En aquest article s'oferix informació sobre les eines que podem utilitzar tant per a interactuar directament amb els alumnes siguin un o diversos alhora, com deixar-los tutorials en vídeo que els orienten sobre algun procés.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo