• McUser

Virtualització en Mac OS X


Introducció

Motorola 68k & PowerPC

Amb aquesta arquitectura disposem de dues emulacions.

En primer lloc, l'entorn Classic de la pròpia Apple que permetia executar aplicacions antigues (Versions 9.22 i anteriors del Mac OS) i que amb Intel i Leopard ha desaparegut.

Per a sistemes operatius basats en processadors Intel disposem únicament de VirtualPC que permetia una virtualització que a la pràctica resultava extremadament lenta, cosa que la relegava a aplicacions puntuals molt concretes.

Intel

Amb la introducció dels equips Intel Apple es va convertir en una plataforma amb possibilitats serioses per virtualitzar altres sistemes operatius amb un rendiment similar al nadiu, cosa que ha facilitat la creació de diversos entorns amb capacitats semblants.

Menció a part mereixen les emulacions de processadors PowerPC o Motorola 68k, que fins i tot sense ser completament estables permeten un ús puntual d'aplicacions escrites per a aquests processadors.

ARM

Amb la introducció dels equips ARM Apple ha limitat les possibilitats de virtualització dels sistemes operatius que no disposen de versió nativa per a ARM.


Virtualitzadors

A continuació s'ofereix una llista de programes de virtualització disponibles per a Mac OS X.

Sistemes escriptori
Processador Programa Versions Estabilitat Estat
Sistema Host
Motorola 68k Basilisk II Obsolet
Basilisk II [Desactualitzat]
Basilisk II [Fork nou]
MacOS Classic
PowerPC Virtual PC Obsolet
Sheep Saver
Basilisk II
MacOS Classic
Darwine 0.9.27 DP Windows Obsolet
Intel Parallels 19.0 Linux, Windows, macOS i altres [Web]
Linux, Windows, macOS i altres [App Store]
Bona integració amb macOS incloent Sonoma. Versió web més completa que la d'App Store.
VMware Fusion 13.0.2 Linux, Windows, macOS i altres
Virtual Box 7.0.10 Linux, Windows, macOS i altres Algunes inestabilitats.
CrossOver 23 Windows
WineBottler 1.8.6 / 4.0.1.1ß Windows
Darwine 0.9.27 DP Windows Obsolet
Q (QEMU para Mac OS X) Obsolet
ARM Parallels 19.0 Linux, Windows, macOS i altres [Web]
Linux, Windows, macOS i altres [App Store]
Bona integració amb macOS incloent Sonoma. Versió web més completa que la d'App Store.
VMware Fusion 13.0.2 Linux, Windows, macOS i altres Limitacions en sistema d'instal·lació.
UTM 4.3.5 Windows Algunes limitacions en l'ús de discos i còpia entre els sistemes.
Virtual Box 7.0.x Linux, Windows, macOS i altres Beta. Desenvolupament amb retard respecte a la versió Intel.

VMware

Atès que a la Universitat hi ha hagut èpoques en què es disposava, temporalment, de llicència de campus de VMware (Workstation i Fusion) s'ha preparat informació i recursos basats en aquesta plataforma.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo