• McUser

MVS


Introducció

Per connectar amb el MVS cal utilitzar un emulador 3270.

El més conegut es el de la Universitat de Brown però te el problema que, almenys de moment, no reconèixer el teclat Spanish-ISO que utilitzem.

Per tal de que es reconega el teclat correctament existeixen diverses alternatives gratuïtes i de pagament.

D'entre totes s'ha preparat una adaptació del programa gratuït X3270 encara que necessita de les X11 per utilitzar-se, però permet fer us del teclat correctament.

Instal·lació

Instal·lar el programa

Per instal·lar el programa només cal baixar la imatge de disc preconfigurada o bé la imatge de disc configurable i copiar la carpeta MVS, o x3270, a la carpeta d'aplicacions.

Aquesta versió es compatible amb Leopard i es compon d'un únic programa.

Instal·lar X11

Si no te el programa X11 instal·lat, normalment a la carpeta /Applications/Utilities/, pot baixar-se la imatge de disc corresponent a la seva versió de sistema, o be la imatge completa, i executar el programa d'instal·lació corresponent a la seva versió de sistema operatiu, tenint en compte que per a Jaguar (Mac OS X 10.2) es tracta de una versió beta que podria no funcionar al seu ordinador.

Imatges d'X11

Funcionament

Per executar cal obrir el programa MVS subministrat que serà l'encarregat d'executar l'entorn X11 i el programa de connexió.

Per eixir cal seleccionar del menú de dins la finestra File / Exit x3270 / Disconnect and Exit).

Historial

Versió 0.4 (14-7-2008)

Versió 0.2 (29-7-2008)

Versió 0.1 (9-5-2008)


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo