• McUser

GANES


Introducció

El programa GANES es un programa de Correus per imprimir albarans dels enviaments.

En principi disposa de versions per diversos sistemes operatius (Windows, Mac OS X, Linux i Solaris) encara que la versió per a Mac disponible a la pàgina de Correus falla la instal·lació.

Ficats en contacte amb ells responen que no tenen ordinadors Mac per fer proves per la qual cosa s'ha treballat en un pegat per aconseguir que funcione.

Instal·lació

Per instal·lar el programa només cal baixar la imatge de disc i executar el paquet d'instal·lació que copiarà la aplicació GANES, els programes auxiliars i els configurarà perquè funcionen correctament.

Malgrat tot els manuals no son accessibles des de l'opció de menú però s'han copiat a la carpeta Manual de la carpeta de l'aplicació (/Applications/GANES OS X/Manual).


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo