• McUser

cocoAspell


Problemes

Safari no corregeix en el meu idioma

Si Safari no corregeix en el seu idioma pot ocorrer que tinga actius els filtres de HTML en el panell de control del programa amb la configuració per defecte.

Per a corregir-ho pot:

 1. Accedeixca al panell Ortografia de les Preferències del sistema.
  Preferències del sistema
 2. En la pestanya Diccionaris seleccione l'idioma amb problemes i en el grup de filtres lléveli la selecció a HTML
  Pestanya diccionaris

o be:

 1. Accedeixca al panell Ortografia de les Preferències del sistema.
  Preferències del sistema
 2. Vaja a la subpestanya HTML de la pestanya Filtres
  Pestanya filtres HTML
 3. En la llista de l'esquerra Verifica els atributs HTML següents cal que afegir input i textarea
  Pestanya filtres HTML
  Açò li permetrà al programa verificar la ortografia i gramàtica en els camps de text dels formularis.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo