• McUser

cocoAspell


Instal·lació

Per a instal·lar el programa únicament s'ha de baixar la imatge de disc i executar el paquet d'instal·lació corresponent a l'arquitectura del seu equip siga Intel (i86) o bé PowerPC (ppc).

Els paquets instal·laran:

Quan haja finalitzat la instal·lació del paquet caldrà obrir el panell Ortografia de les Preferències del sistema per a procedir a triar aquells idiomes que desitgem activar i puguem configurar el servei.

ATENCIÓ: Si es tria la instal·lació per defecte o l'opció de construcció de diccionaris, depenent de la quantitat de llengues seleccionades, el procés d'instal·lació pot tardar diversos minuts, especialment en equips lents, malgrat que el missatge del programa d'instal·lació diga que queda un minut o menys.

En el cas que a l'instal·lar s'haja desactivat la construcció de diccionaris, la primera vegada que accedim a aquest panell es procedirà a acabar d'instal·lar els diccionaris.

Per a més informació pot consultar el procediment detallat.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo