• McUser

cocoAspell


Introducció

El programa cocoAspell permet la revisió ortogràfica de textos en múltiples llengues integrant-se com servei del sistema operatiu, pel que qualsevol programa que faça ús d'aquests serveis serà capaç de revisar l'ortografia amb les llengues definides.

Disposa, entre d'altres, de diccionaris de català, galego i inclús llatí.

Els programes que ho suporten són tots aquells que utilitzen les llibreries Cocoa entre d'altres: Pages, Textedit, Mail…

Els programes provinents de Linux (X11 o Aqua) no suporten aquest servei encara que NeoOffice, OpenOffice o Firefox disposen dels seus propis correctors .

Els programes de Microsoft no suporten aquest servei pel que, cas de voler utilitzar-lo per a revisar els seus textos en català, o altre idioma no suportat directament pels diccionaris integrats, s'ha de fer de forma externa.

Reconeixements

El programa cocoAspell pertany a Anton Leuski i el programa original es pot trobar en http://cocoaspell.leuski.net/.

La versió ací inclosa afegeix a la versió d'Anton la traducció al castellà i català del panell de control així com un instal·lador integrat dels diccionaris.

Documentació

Historial


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo