• McUser

Ports efímers


Introducció

Els diferents sistemes operatius, per tal de mantindre els serveis de xarxa fan us d'un determinat rang de ports TCP i UDP per atendre aquestes connexions.

El Mac OS X utilitza una serie de ports anomenats ben coneguts estàndar que es detallen a la documentació disponible a la seva pàgina de soport.

També pot consultar un llistat complet dels ports utilitzats pels serveis de diferents sistemes operatius a la pàgina del IANA.

Ports efímers

A més dels ports ben coneguts els sistemes operatius, o els programes intal·lats en ells, necessiten d'una serie de ports auxiliars que els permeten comunicar-se amb altres màquines de forma puntual (d'ahí el nom d'efímers) i que cal, per seguretat o d'altres raons, utilitzar un determinat rang de ports TCP que els permeten atendre aquestes connexions.

El rang utilitzat per aquestos ports s'han predefinit tant per part de les institucions reguladores com pels fabricants dels diferents sistemes operatius per tal que els desenvolupadors de software i administradors de sistemes tinguen un referent alhora de configurar les seves aplicacions i especialment els tallafocs.

Aquestos rangs també es poden redefinir en alguns casos per adaptar-los a les necessitats dels administradors dels sistemes.

Configuració

A continuació s'ofereix un llistat d'alguns sistemes operatius amb el rang de ports efímers utilitzats.

Sistema operatiu Ports efímers Comentaris
Màxim teòric 1024 - 65535
Assignat per el IANA 49152 - 65535
Microsoft Windows 1024 - 4999 Modificació del rang en Windows Server
Linux kernel 2.6 1024 - 4999
Debian 32768 - 61000
Solaris 32768 - 65535
AIX 32768 - 65535
FreeBSD 1024 - 49151
OpenBSD 1024 - 49151
NetBSD 49152 - 65535
Darwin (Mac OS X) 49152 - 65535

Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo