• McUser

Mac OS X

macOS

Sistemes escriptori
Nom Versió Processador Estabilitat Estat
Sistema Darwin Release Server PowerPC Intel Silicon
Cheetah 10.0 1.3.1 10.0.4 Obsolet
Puma 10.1 1.4.1 / 5 10.1.5 Obsolet
Jaguar 10.2 6 10.2.8 Obsolet
Panther 10.3 7 10.3.9 Obsolet
Tiger 10.4 8 10.4.11
>10.4.6
Obsolet
Leopard 10.5 9 10.5.8 Obsolet
Snow Leopard 10.6 10 10.6.8 Obsolet
Lion 10.7 11 10.7.5 Obsolet
Mountain Lion 10.8 12 10.8.5
App
Obsolet
Mavericks 10.9 13 10.9.5
App
Obsolet
Yosemite 10.10 14 10.10.5
App
Obsolet
El Capitan 10.11 15 10.11.6
App
Obsolet
Sierra 10.12 16 10.12.6
App
Obsolet
High Sierra 10.13 17 10.13.6
App
Obsolet
Mojave 10.14 18 10.14.6
App
Obsolet
Catalina 10.15 19 10.15.7
App
Obsolet
Big Sur 11 20 11.7.9
App
Amb manteniment
Monterey 12 21 12.6.8
App
Amb manteniment
Ventura 13 22 13.5.1 Actiu
Sonoma 14 23 14.0.0 Beta

Versions macOS

Actualitzacions de seguretat


Altres versions

Disponibilitat de versions de sistemes operatius Apple

Referències


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo