• McUser

Jocs de caràcters suportats


Codificacions suportades

Joc de caràcters Alias Descripció
ISO-8859-1 ISO8859-1 Europeu Occidental, Llatí-1
ISO-8859-15 ISO8859-15 Europeu Occidental, Llatí-9. Afegeix el signe d'Euro, i lletres del Francès i Finlandès que feien falta en Llatí-1 (ISO-8859-1).
UTF-8 Multi-byte Unicode de 8-bits compatible amb ASCII.
cp866 ibm866, 866 Joc de caràcters ciríl·lics específic de DOS.
cp1251 Windows-1251, win-1251, 1251 Joc de caràcters ciríl·lics específic de Windows.
cp1252 Windows-1252, 1252 Joc de caràcters específic de Windows per a Europa Occidental.
KOI8-R koi8-ru, koi8r Rus.
BIG5 950 Xinès Tradicional, usat principalment en Taiwan.
GB2312 936 Xinès Simplificat, joc de caràcters estàndard nacional.
BIG5-HKSCS Big5 amb extensions de Hong Kong, Xinès Tradicional.
Shift_JIS SJIS, 932 Japonès
EUC-JP EUCJP Japonès

Nota: Qualsevol altre joc de caràcters no serà reconegut i s'interpretarà com ISO-8859-1.


Definició de les codificacions

Per tal de fer us d'estes codificacions caldrà incloure a la capçalera (entre les etiquetes <head> i </head>) del font del fitxer, quina ha estat la codificació utilitzada segons siga:

on caldrà sustituir utf-8 per la codificació utilitzada segons la taula detallada abans.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo