• McUser

Publicar un article en McUser


Introducció

Amb l'objectiu de facilitar la publicació d'articles relacionats amb la temàtica d'estes pàgines per part de qualsevol persona que ho desitje hem preparat unes orientacions d'estil per facilitar la inclusió dels articles a la web.

Estructura

Del lloc

L'estructura de l'article serà la d'una subweb, es a dir, una carpeta principal amb un fitxer index.html i tantes subcarpetes i fulles com siga necessari, amb enllaços relatius entre elles i absoluts per a enllaços externs.

Les pàgines caldrà que siguen navegables de forma independent a qualsevol ubicació.

De les pàgines

La pàgina caldrà que acompleixca les normes d'accessibilitat que es poden consultar a la pàgina del Sidar o bé a la pàgina del W3C.

La codificació a utilitzar preferentment serà utf-8, encara que es possible utilitzar altres codificacions.

Tipus de fitxers

Els fitxers soportats seran XHTML o HTML.

Les imatges soportades seran SVG, PNG, GIF, JPG, tenint en compte de fer ús de les opcions d'accessibilitat a l'hora d'incloure-les.

També es podran incloure perque l'usuari es baixe els següents tipus de fitxers:

No es permetran documents en formats propietaris o que requereixquen d'un software específic per veures, excepte el cas de no disposar d'alternatives.

Maquetació

D'acord amb el compromís d'accessibilitat del lloc, l'autor caldrà que s'adapte als fulls d'estil del lloc, per la qual cosa caldrà que utilitze una sintaxi neta de modificacions d'estil.

Cas de necessitar un estil concret només es te que proposar per tal de valorar la seva inclusió al lloc de forma general, sempre i quan respecte l'aspecte general del lloc.

Per tal de facilitar la creació d'aquestes fulles es facilita un model.

Drets d'autor

Cas d'incloure materials amb drets d'autor restringits caldrà aportar els permisos pertinents o incloure les indicacions corresponents.

Es responsabilitat del autor el proveir-se d'aquestes autoritzacions i de fer constar els drets d'autor corresponents.

Per tal de facilitar aquesta tasca es proveeix la clase copyright a la fulla d'estil del lloc per tal d'incloure els corresponets crèdits.

Restriccions

Caldrà tindre en compte les restriccions que tant el proveïdor del servei com les lleis mantinguen en cada moment, per la qual cosa no es podra fer publicitat ni reproduir o incitar activitats delictives.

Les restriccions es poden consultar a la pàgina de RedIris.

Enviar els treballs

Per tal de publicar caldrà crear una imatge i/o comprimir la carpeta en algún dels següents formats:

i adjuntar aquest fitxer en un correu per enviar-lo a l'adreça wmmcu@uv.es.

Recorde incloure en aquest correu la oportuna declaració del tipus de llicència per drets d'autor aplicable al seu treball.

La llicència que s'utilitza per defecte en aquesta pàgina es la definida a la pàgina de Drets d'autor.

Sol·licitud de retirada de treballs

Si desitja retirar un treball seu de la pàgina, o be sol·licitar la retirada de qualsevol altre document, o element d'un document, per vulnerar drets d'autor, també pot ficar-se en contacte amb l'adreça wmmcu@uv.es.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo