• McUser

Connexió a disco.uv.es


Per a connectar-se des de Mac OS X al servidor disco.uv.es es pot fer de diferents formes segons la versió de sistema de que dispose.

Leopard (10.5) i anteriors

 1. Des del menú del Finder seleccionar Anar / Connectar-se al servidor... i introduir el següent (segons el protocol).
  • AppleTalk: afp://disco.uv.es, o bé, disco.uv.es.
  • Windows - SMB/CIFS: smb://disco.uv.es/usuari on usuari és el usuari de correu electrònic de la Universitat.
  • FTP: ftp://disco.uv.es [Només lectura, no resulta funcional]
 2. Utilitzar un programa de connexió

Snow Leopard (10.6)

 1. Des del menú del Finder seleccionar Anar / Connectar-se al servidor... i introduir el següent (segons el protocol).
  • AppleTalk: afp://disco.uv.es, o bé, disco.uv.es.
  • FTP: ftp://disco.uv.es [Només lectura, no resulta funcional]
 2. Utilitzar un programa de connexió

Notes

En tots els casos el sistema demanarà usuari i contrasenya de correu oficials de la Universitat.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo