• McUser

Connexions de xarxa des de Mac OS X


Per a connectar-se des de Mac OS X a altre equip o servei de xarxa des del Finder es poden utilitzar els següents mètodes i protocols.

Des de el menú Anar / Connectar-se al servidor... introduir el següent (segons el protocol).

A continuació, depenent del tipus de connexió, el sistema pot demanar usuari i contrasenya a utilitzar per a la connexió.

Alternativament també es poden utilitzar altres programes per al mateix tipus de connexions.


disco.uv.es

Per a connectar-se al servidor disc de la Universitat disposa d'informació detallada en este xicotet manual.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo