• McUser

Configuración del correo de la Universidad de Valencia


Introducció

El programa de correu Mail del Mac OS X pot deixar de rebre correus degut a errors en el servidor de correu i al fet de que no sempre reconnecta automàticament.

Configuració POP [Rebre correu]

Amb el protocol POP ens descarreguem a l'ordinador una copia dels missatges de correu del servidor i deixem o no una copia al servidor de correu.

Per configurar el compte a les preferències dels compters de correu, a la pestanya Avançat del compter a configurar definirem:

Configuració POP

Autenticació per contrasenya al port 110 amb seguretat SSL.

Configuració IMAP [Rebre correu]

Amb el protocol IMAP es treballa amb els correus del servidor de correu, encara que ens permet descarregar una copia al nostre ordinador.

Per configurar el compte a les preferències dels compters de correu, a la pestanya Avançat del compter a configurar definirem:

Configuració IMAP

Autenticació per contrasenya al port 993 amb seguretat SSL.

Configuració SMTP [Enviar correu]

El protocol SMTP es el que permet enviar el correu.

Per configurar el compte a les preferències dels compters de correu, a la pestanya Avançat del compter a configurar definirem:

Configuració SMTP

Autenticació per contrasenya al port 25 amb seguretat SSL.

El nom d'usuari es el nom curt d'usuari de correu més el domini en la forma usuari@uv.es, usuari@alumni.uv.es o usuari@ext.uv.es depenent del tipus de compter de correu.

La contrasenya la del correu.

Esta configuració permet enviar correu dins i fora de la xarxa de la universitat sense necessitat de connectar-se amb la VPN.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo