• McUser

Problemes amb la lectura del correu


Introducció

El programa de correu Mail del Mac OS X pot deixar de rebre correus degut a errors en el servidor de correu i al fet de que no sempre reconnecta automàticament.

Identificació

Al costat de la bústia d'entrada es podrà veure una de les següents icones:

  1. Icona d'Indicació d'error S'ha produït un error de connexió amb el servidor
  2. Icona de l'Estat de connexió No està activa la connexió amb el servidor

Solució

Cal premer al damunt d'aquesta icona i el programa preguntarà si desitja connectar-se o no:

Finestra de confirmació de la connexió

Una vegada connectat ja podrà llegir el correu normalment.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo