• McUser

Personalitzar icones al Mac


Introducció

El sistema permet personalitzar fàcilment les icones dels fitxers i les carpetes.

Camviar una icona

  1. Selecciona la carpeta o el fitxer d'orige
  2. Copia la icona (Cmd+C)
  3. Obri la finestra d'informació de la carpeta o el fitxer de destinació (Cmd+i)
  4. Selecciona la icona de destinació que n'hi ha al cantó superior esquerre de la finestra d'informació
  5. Desa la icona (Cmd+V)

Recuperar la icona original

  1. Obri la finestra d'informació de la carpeta o el fitxer (Cmd+i)
  2. Selecciona la icona que n'hi ha al cantó superior esquerre de la finestra d'informació
  3. Prem la tecla d'esborrar (Backspace)


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo