• McUser

Configuració de Mac OS X per a SSID Eduroam en la Universitat de València


Introducció

Aquestes són les instruccions per a configurar el vostre ordinador amb sistema operatiu Mac OS X d'Apple per a accedir a la xarxa sense fil de la Universitat de València fent ús del SSID eduroam.


Requisits

No és necessari registrar l'ordinador en cap lloc ni aportar-ne cap informació.

Els accessos a la xarxa sense fil queden registrats.


Connexió

 1. Executar el programa Connexió a internet.
  Icona programa Connexió a internet
 2. Si el Airport no es actiu, premer el botó Activar Airport.
  Finestra Connexió a internet
  El programa provarà de connectar-s'hi.
  Finestra Connexió a internet
 3. Premer el desplegable Red,
  Finestra Connexió a internet
  i seleccionar el SSID eduroam, si existeix. Si no existeix vol dir que no el detecta i per tant no hi es disponible.
 4. A continuació el programa demanarà l'usuari i contrasenya que en el cas de la Universitat de Valencia es el de correu.
  Finestra petició usuari i contrasenya
 5. Una vegada introduïdes les dades de validació, premer el botó OK.
  Finestra petició usuari i contrasenya
 6. A continuació pot apareixer una finestra d'avís de verificació del certificat del servidor.
  Finestra d'avís de verificació del certificat del servidor
 7. Si preferim que aquest avís no ens aparega cada vegada que provem de validar-nos'en, cal premer al botó Mostrar certificado, seleccionar Confiar siempre en estos certificados i premer el botó Continuar.
  Finestra d'avís de verificació del certificat del servidor
 8. Després el programa acabarà la validació i ens permetrà començar a treballar normalment, mostrant a la barra Nivel de señal la qualitat de la senyal rebuda i a Nº de la estación base l'adreça MAC de la estació a la que està connectada.
  Finestra de connexió
 9. Si volem accedir de forma ràpida al procés de connexió i desconnexió de la xarxa sense fils podem seleccionar Mostrar estado de Airport en la barra de menús.

Connexió ràpida

 1. Si hem activat l'opció de Mostrar estado de Airport en la barra de menús, a la barra de menús disposarem de la icona de la connexió.
  Icona de control del Airport
 2. Si el Airport no es actiu, seleccionar l'opció Activar Airport.
  Menú de control del Airport
  El programa provarà de connectar-s'hi.
  Icona de control del Airport
 3. Cas de trobar alguna xarxa s'afegirà al menú
  Menú de control del Airport
  per permetre seleccionar el SSID eduroam, si existeix.
  Menú de control del Airport Si no existeix vol dir que no el detecta i per tant no hi es disponible.
 4. A continuació el programa demanarà l'usuari i contrasenya que en el cas de la Universitat de Valencia es el de correu.
  Finestra petició usuari i contrasenya
 5. Una vegada introduïdes les dades de validació, premer el botó OK.
  Finestra petició usuari i contrasenya
 6. A continuació pot apareixer una finestra d'avís de verificació del certificat del servidor.
  Finestra d'avís de verificació del certificat del servidor
 7. Si preferim que aquest avís no ens aparega cada vegada que provem de validar-nos'en, cal premer al botó Mostrar certificado, seleccionar Confiar siempre en estos certificados i premer el botó Continuar.
  Finestra d'avís de verificació del certificat del servidor
 8. Després el programa acabarà la validació informant del progrés en la mateixa barra de menús.
  Icona de control del Airport
 9. Una vegada connectada la xarxa apareixerà la icona següent a la barra de menús.
  Icona de control del Airport
 10. Si volem comprovar quina es la xarxa connectada només tenim que desplegar el menú per comprovar-ho.
  Menú de control del Airport

La connexió seleccionada quedarà configurada per defecte i les següents vegades que vulguem connectar amb la xarxa inalambrica només serà necessari acomplir amb els punts 1 i 5, es a dir:

 1. Prémer la icona de la connexió sense fil.
 2. Seleccionar en la icona Airport l'opció Activar Airport.
 3. Introduïr l'usuari i la contrasenya.

Desconnexió

Per a desactivar la connexió:

 1. Prémer la icona de la connexió sense fil.
 2. Seleccionar en la icona Airport l'opció Desactivar Airport.

Visitant a !EduRoam

Si sou un/a visitant en la Universitat de València i pertanyeu i/o disposeu d'un compte d'accés en una institució participant al projecte EduRoam espanyol o al projecte EduRoam internacional, la configuració que heu d'establir és la mateixa que s'especifica o be a l'apartat de Connexió o be Connexió ràpida, excepte que heu d'emprar com a procediment d'autenticació el que se us haja indicat en la vostra institució d'origen. No necessiteu disposar de cap tipus de compte en la Universitat de València, però sí en la vostra institució d'origen. Pot ser bé un certificat digital o bé un compte usuari/contrasenya, per exemple, usuari@upv.es.Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo