• McUser

Virtual Network Computing (VNC)


Introducció

Un dels programes més utilitzats per al control remot es el Virtual Network Computing (VNC) i des de la versió 2 del Apple Remote Desktop (ARD) compatible amb aquest tant com a visor com a servidor, el que vol dir que qualsevol màquina que còrrega un servidor VNC pot ser controlada des de Mac i que qualsevol màquina Mac es pot controlar des de qualsevol màquina amb un visor VNC sense necessitat d'instal·lar cap software adicional al Mac.

Cal tindre en compte que la seguretat de les connexions amb el VNC tradicional (incloent-hi la versió lliure utilitzada en aquesta documentació) es més dèbil que amb el ARD, per la qual cosa, només es aconsellable el seu us en xarxes xicotetes o en xarxes mixtes a les que els resulte impossible d'utilitzar ARD, o be, utilitzar una versió comercial que soporte encriptació.

Instal·lació

Entre les diferents versions disponibles la que hem elegit es la proporcionada per RealVNC que disposa tant de visor com servidor amb llicència gratuita, encara que també disposa d'una versió comercial que aporta capacitats, seguretat i versions adicionals i més actualitzades.

El procés d'instal·lació variarà depenent del sistema operatiu, per la qual cosa, caldria consultar la documentació d'instal·lació de cada versió.

Configuració

Amb aquest programa anem a treballar amb dos possibilitats d'us:

Per tal de controlar PCs entre ells o Macs entre ells tenim el RDC o el ARD explicats en altres pàgines d'esta documentació.

Programes disponibles

Multiplataforma

Monoplataforma


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo