• McUser

Entorn X11 (ssh + export DISPLAY)


Introducció

Si desitgem executar programes gràfics que utilitzen el entorn gràfic X11 (XFree86) sense tindre que instal·lar el programa en local es possible fer-ho mitjançant el ssh.

Els programes podran residir tant en altres equips Mac OS X com en qualsevol UNIX o Linux que soporte aquest entorn.

Per que funcione el que s'exposa ací caldrà assegurar-se que està instal·lat el X11.

Configuració Client

Per al X11 el client es la màquina remota a la que em conectaré.

Ací es comenta el procés a seguir en un Mac OS X, però a qualsevol altre sistema (UNIX, Linux) pot diferir.

Configuració del ssh

El client cal que tinga configurat el X11Forwarding per la qual cosa, caldrà que revisem i, si cal, modifiquem dos fitxers /etc/ssh_config i /etc/sshd_config.

ssh_config

Cal modificar la línia de codi

#ForwardX11 no
per
ForwardX11 yes

sshd_config

Cal modificar la línia de codi

#X11Forwarding no
per
X11Forwarding yes

Redireccionar DISPLAY

A més caldrà dir-li on cal que direccione l'eixida de pantalla i això ho farem amb l'ordre:

export DISPLAY=localhost:10.0

Arrancar el servei

Per arrancar el servei només cal anar a Preferències del Sistema / Compartir i activar Sessió remota.

Servidor

Per al X11 el servidor es la màquina on estic treballant.

Connectar-se

Per tal de connectar-se al client cal executar el programa X11 (/Aplicacions/Utilitats/) i introduir l'ordre:

ssh -X usuari@maquinaclient

A continuació ens demanarà la contrasenya i, una vegada introduïda, ens permetrà treballar com si forem a la màquina client.

Si tot ha anat be podrem comprovar que funciona amb un programa senzill com:

/usr/X11R6/bin/xlogo


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo