Pàgina principal de la Universitat de València
Pàgina principal de McUser
>>Contingut

Control remot per a Mac


Introducció

Per tal de donar assistència tant tècnica com docent a ordinadors amb el Mac OS X instal·lat disposem de la eina anomenada Apple Remote Desktop (ARD).

Configuració

Client

El client cal que dispose d'un usuari autoritzat a accedir des d'un servidor per tal de que l'usuari remot faça us de l'ordinador.

Servidor

El servidor cal que dispose d'un usuari autoritzat a accedir als ordinadors clients per tal d'intervindre en ell.

El servidor estarà control·lat be per un tècnic per fer manteniment, be per un professor per assistir a un alumne.

Funcionament

El control remot disposa a la barra de menús d'una icona d'estat de connexió amb tres possibles estats:

  1. ARD desactivat (ningú es pot connectar)
  2. ARD activat, sense connexió (ningú està connectat)
  3. ARD activat, amb connexió (n'hi ha un administrador connectat)