• McUser

Control remot per a Mac


Introducció

Per tal de donar assistència tant tècnica com docent a ordinadors amb el Mac OS X instal·lat disposem de la eina anomenada Apple Remote Desktop (ARD).

Configuració

Client

El client cal que dispose d'un usuari autoritzat a accedir des d'un servidor per tal de que l'usuari remot faça us de l'ordinador.

Servidor

El servidor cal que dispose d'un usuari autoritzat a accedir als ordinadors clients per tal d'intervindre en ell.

El servidor estarà control·lat be per un tècnic per fer manteniment, be per un professor per assistir a un alumne.

Funcionament

El control remot disposa a la barra de menús d'una icona d'estat de connexió amb tres possibles estats:

  1. ARD desactivat (ningú es pot connectar)
  2. ARD activat, sense connexió (ningú està connectat)
  3. ARD activat, amb connexió (n'hi ha un administrador connectat)


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo