• McUser

Treball remot en Mac


Introducció

Per tal de treballar amb dades ubicades en altres equips des de Mac es poden donar diverses situacions que classificarem de la següent forma:


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo