Pàgina principal de la Universitat de València
Pàgina principal de McUser
>>Contingut

Informació tècnica


Navegador

Relació de versions mínimes de navegadors:

I qualsevol altre que suporte els estandards.

La visualització obtinguda pels navegadors pot resultar diferent entre ells degut al suport limitat o inexistent d'alguns elements.
Malgrat tot la informació resta disponible la majoria dels casos.
No es pot garantir aquesta accessibilitat als enllaços externs.


Altres


Resolució monitor

La resolució del monitor mínima recomanada es de 800x600, color de 16 bits ( 65.536 colors ).


Tipus de lletra

La pàgina ha estat dissenyada amb les fonts relacionades a continuació, encara que el sistema utilitzarà altres fonts alternatives en cas de no tindre-les instal·lades.