Página principal de la Universidad de Valencia
Página principal de McUser
>>Contenido

Taller de recursos tecnològics per al desenvolupament de mètodes docents en el marc del procés de Bolonya


Foto del Dr. Antonio Bartolomé

Els propers 31 de gener i 1 de febrer de 2007 el professor Antonio Bartolomé, del Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona, impartirà un Taller de recursos tecnològics per al desenvolupament de mètodes docents en el marc del procés de Bolonya

Antecedents

Va fundar el Laboratori de Mitjans Interactius (LMI) com Centre Interactiu de Video l'any 1988.

A mitjans de la dècada dels 90 va promoure el Projecte Grimm, així com GrimmTV.

Es el coordinador general del Grup de recerca Vall, així com coordinador del Projecte eCLIPse.

Des de 1997 treballa en entorns d'aprenentatge virtual (e-learning) basats en soport Multimedia, coordinant la Comunicació Audiovisual al campus virtual campus de la Universitat de Barcelona.

Actualment es professor titular dels estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona.

Projectes

Entre d'altres: