Página principal de la Universidad de Valencia
Página principal de McUser
>>Contenido

Personalitzar icones al Mac


Introducció

El sistema permet personalitzar fàcilment les icones dels fitxers i les carpetes.

Camviar una icona

  1. Selecciona la carpeta o el fitxer d'orige
  2. Copia la icona (Cmd+C)
  3. Obri la finestra d'informació de la carpeta o el fitxer de destinació (Cmd+i)
  4. Selecciona la icona de destinació que n'hi ha al cantó superior esquerre de la finestra d'informació
  5. Desa la icona (Cmd+V)

Recuperar la icona original

  1. Obri la finestra d'informació de la carpeta o el fitxer (Cmd+i)
  2. Selecciona la icona que n'hi ha al cantó superior esquerre de la finestra d'informació
  3. Prem la tecla d'esborrar (Backspace)