Página principal de la Universidad de Valencia
Página principal de McUser
>>Contenido

Suscripció als Calendaris


La suscripció als calendaris de les aules es pot realitzar mitjançant l'us de programes que soporten la versió 2.0 del format iCalendar (ics).

La suscripció permet a estos programes la visualització, superposició i integració de diversos calendaris de forma que l'usuari puga veure al seu ordinador l'ocupació de les aules sense preocupar-se d'accedir a diverses pàgines web, éssent el propi programa el que periòdicament actualitza la informació des del servidor de calendaris, permetent a més la consulta d'eixos calendaris inclus sense necessitat d'estar connectats a la xarxa (excepte si es volen actualitzar).


Software disponible

A continuació es fa referència als programes que d'una o d'altra forma s'anuncien com a compatibles amb el format iCalendar, encara que no sempre ho son amb la versió 2 del estàndar o no interpreten d'una forma adient els fitxers.

Estos programes depenen també del sistema operatiu, per la cual cosa a la taula de baix s'inclouen una relació d'ells amb enllaços a la pàgina web del fabricant, el sistema operatiu sobre el que poden funcionar, una referència a la compatibilitat per importar i/o suscriure els calendaris publicats en estes pàgines i un enllaç a unas breus instruccions d'us de cadascún dels programes que funcionen corrèctament.

Aplicació Sistema operatiu Compatibilitat Manual
Suscripció Importació
Apple iCal Mac OS X Sense problemes Sense problemes Disponible
Mozilla Sunbird Windows, Mac OS X, Linux Sense problemes Sense problemes Disponible
KOrganizer Linux No visualitza No visualitza  
Microsoft Outlook Windows No ho soporta Incompatible  
Microsoft Entourage Mac OS X No ho soporta No ho soporta  
Mozilla Calendar Windows, Mac OS X, Linux Sense problemes Sense problemes Disponible
Ximian Evolution Linux - -